Het Kaas Museum

Over ons

historie van het kaas museum Bodegraven

Een aantal mensen uit de boerenstand waaronder bestuurders van agrarische standsorganisaties, landbouwvoorlichting, kaashandelaren, museumfederatie en middenstand hebben de koppen bij elkaar gestoken met als gevolg dat in 1987 het Kaasmuseum Bodegraven werd opgericht. In boerenschuren werd veel oud gereedschap tevoorschijn gehaald en in het museum tentoongesteld; zo kan men zien hoe het leven en werken op de boerderij plaatsvond. Het museum is begonnen in een kaaspakhuis aan de Prins Hendrikstraat en in 1995 verplaatst naar het Evertshuis.   

Kaas-opslag
stichting de kaashandel

Het Kaas Museum is onderdeel van Stichting De Kaashandel. Deze stichting heeft tot doel: “het bieden van een gastvrije ontvangst en een toeristisch knooppunt aan bezoekers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zulks door middel van het delen van kennis over de historie en de hedendaagse handel van het veredelen en verhandelen van kaas in Bodegraven, alsmede het in stand houden en tonen van het culturele erfgoed van de Stichting Kaasmuseum Bodegraven”. Stichting De Kaashandel heeft de collectie in bruikleen van Stichting Kaasmuseum Bodegraven en is tevens verantwoordelijk voor de exploitatie van het VVV, gehuisvest in dezelfde locatie. Deze stichtingen werken met vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat de historie, kennis en de objecten van kaas blijft bestaan en wordt gedeeld met volgende generaties. 

Beloningsbeleid

Overeenkomstig haar statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben zij slechts recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. 

 
ANBI

Stichting De Kaashandel is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting.

 
Sponsors

Het Kaas Museum wordt gesponsord door:
Stichting Ondernemersfonds Bodegraven, Boska Food Tools, LaBan Foods BV, Maaz Cheese BV, Noordhoek Geraspte Kaas, Vandersterre Holland BV, VEPO Cheese, Vergeer Holland, Zijerveld en Veldhuyzen.

Logo-Het-Kaas-Museum

Bezoekersinfo

Contact

Marktstraat 1

2411 BE Bodegraven


kaasmuseumbodegraven@outlook.com

Openingstijden

Alleen op aanvraag. Neem contact op via bovenstaand mailadres

Volg ons

© 2022 Het Kaas Museum  |  Bodegraven

Website ontwikkeld door Grafitas

Het Kaas Museum