Het Kaas Museum

Privacy beleid

In dit privacy statement informeren we je over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Stichting De Kaashandel / Het Kaas Museum vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

In het kort komt onze privacy statement erop neer dat we je persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen;
  • niet zonder jouw toestemming met anderen zullen delen, tenzij een wettelijke verplichting geldt;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer je vragen hebt over de privacy statement of als je klachten hebt, horen we graag van je. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

 

Toepassingsbereik
Dit privacy statement is van toepassing op de website van Hollands Kaasmuseum en op het gebruik van de formulieren op deze website. Hollands Kaasmuseum verwerkt persoonsgegevens die door jou aan ons zijn verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Woonadres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land

Waarom wij deze gegevens nodig hebben
Het Kaas Museum verwerkt persoonsgegevens alleen om met je in contact te treden, nadat je een websiteformulier hebt ingevuld.

 

Hoelang wij gegevens bewaren
Het Kaas Museum bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

 

Delen met anderen
Het Kaas Museum verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Kaas Museum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetkaasmuseum.nl.

 

Beveiliging
Het Kaas Museum neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Contact
Indien je vragen hebt over dit privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen door te mailen naar info@hetkaasmuseum.nl of een brief te sturen naar: Stichting De Kaashandel / Het Kaas Museum, Marktstraat 1, 2411 BE Bodegraven

Logo-Het-Kaas-Museum

Bezoekersinfo

Contact

Marktstraat 1

2411 BE Bodegraven

kaasmuseumbodegraven@outlook.com


Volg ons

© 2022 Het Kaas Museum  |  Bodegraven

Website ontwikkeld door Grafitas

Het Kaas Museum